Паяев Айбек Минаимбекович

Паяев Айбек Минаимбекович, 1980 жылы туған. Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензиялары: •      Қазақ мемлекеттік заң университеті (2002 ж.); •      «Қайнар» университеті (2004 ж.) Еңбек өтілі: •    Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Мемлекеттің мүліктік құқықтарын қорғау, шарттар және талап қою-қуыну жұмыстары басқармасының Шарттар және талап қою-қуыну жұмыстары бөлімінің жетекші маманы, Астана қаласы (04.2003-09.2004 жж.); •   Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі […]

Решетников Сергей Николаевич

Решетников Сергей Николаевич, 1974 жылы туған. Запастағы подполковник, ҰҚК арнайы бөлімшесінің «А» қызметіндегі әскери офицері. Лаңкестікке қарсы операцияларға қатысушы.  ҰҚК-ң «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі үшін» жоғары марапатымен және басқа ведомстволық марапаттармен марапатталған.

Каменов Файзолла Каменович

Каменов Файзолла Каменович, 1960 жылы туған. Запастағы полковник, ҰҚК арнайы бөлімшесінің «А» қызметіндегі әскери офицері. Лаңкестікке қарсы операцияларға қатысушы. Мемлекеттік марапат – 2-дәрежелі «Айбын» орденімен, ҰҚК-ң «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі үшін» жоғары марапатымен және «ҚР ҰҚК Құрметті қызметкері» белгісімен марапатталды.

Кошеков Азат Жанатович

1985 жылы туған. ҚР ҰҚК Академиясын үздік тәмамдады (2008 ж.). Қарулы күштер қатарындағы қызметі: ҚР Ұлттық қауіпсіздігі комитетінің органдарында әртүрлі жетекші лауазымдарда жұмыс атқарды (2008-2020 жж.). 2020 жылдың қараша айында денсаулығына байланысты жұмыстан босатылып, запасқа шығарылды. Жетістіктері: Қызмет еткен кезең ішінде ведомстволық марапаттармен бірнеше рет марапатталды. Ағылшын, неміс және орыс тілдерінде еркін сөйлейді.

Паяев Айбек Минаимбекович

Паяев Айбек Минаимбекович, 1980 года рождения. Образование, специальность (квалификация), лицензии: •      Казахский государственный юридический университет (2002); •      Университет «Кайнар» (2004) Трудовой стаж: •      Ведущий специалист отдела договоров и претензионно-исковой работы Управления защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы Министерства юстиции Республики Казахстан г. Астана (04.2003-09.2004); •      Ведущий специалист отдела экспертизы проектов нормативных правовых актов […]

Решетников Сергей Николаевич

Решетников Сергей Николаевич, 1974 года рождения. Подполковник запаса, боевой офицер спецподразделения КНБ — Службы «А». Участник антитеррористических операций. Награжден высшей наградой КНБ «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі үшін» и другими ведомственными наградами.

Каменов Файзолла Каменович

Каменов Файзолла Каменович, 1960 года рождения. Полковник запаса, боевой офицер спецподразделения КНБ — Службы «А». Участник антитеррористических операций. Награжден государственной наградой — орден «Айбын» 2 степени, высшей наградой КНБ «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі үшін» и знаком «ҚР ҰҚК Құрметті қызметкері».

Кошеков Азат Жанатович

Кошеков Азат Жанатович, 1985 года рождения. Окончил с отличием Академию КНБ РК (2008).Служба в вооруженных силах: В органах Комитета национальной безопасности РК работал на различных руководящих должностях (2008-2020 г.г).В ноябре 2020 года уволен в запас по состоянию здоровья.Достижения: За период службы неоднократно поощрялся ведомственными наградами. Свободно владеет английским, немецким и русским языками.